Fishing Tackle/Online shop SaigonTackle
My Account  Cart ContentsCheckout
Tài khoản  |  Giỏ hàng  |  Đặt hàng   

Ngôn ngữ

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Sản phẩm mới
Nhà Sản Xuất

Liên kết

SHIMANO CAENAN 151 1,875,000 VND

SHIMANO CAENAN 151
* Thông số kỹ thuật:

Model

 

Max
Drag(kg)

Spool Dia
(mm)

Gear Ratio

Weight
(g)

Line Capacity
(Nylon/lb
m)

Bearing
(Ball/Roller)

 151

 

5

42

6.3.1

205

Nylon 12-110, 14-90, 16-70
PE #1.5-200m

4/1